RAS PDF Skriv ut Skicka sidan

 

 

Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit. På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi.


Svenska bullmastiffklubbens första RAS fastställdes 2009 och nu 2020 har vi en ny reviderad version klar. Nya RAS fastställdes av SKK i juni 2020.


Denna rasspecifika avelsstrategi (RAS) beskriver nuläget samt de hälsoproblem som finns i rasen. Syftet med RAS är att informera valpköpare samt vägleda uppfödare och hanhundsägare mot gemensamma mål vad gäller hälsa, mentalitet och exteriör. Riktlinjerna i avelsstrategin är rekommendationer och dessa bör följas oavsett om man tillhör rasklubben eller inte. Varje kull som föds utgör grunden för kommande generationer och i en numerärt liten ras som bullmastiff har varje kull som föds stor betydelse för rasens framtid.

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för bullmastiff

 

Skks utlåtande över RAS

 

 
Copyright © 2021 Välkommen till Svenska Bullmastiffklubben. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.