Hem Köpa Bullmastiff Valplådan
Valplådan PDF Skriv ut Skicka sidan

VÄLKOMMEN TILL VALPLÅDAN


Om du som är uppfödare vill lägga in en kull i valplådan, skicka all information (text en mall, inga bilder publiceras i valplådan) till  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen så läggs kullen ut vid nästa uppdatering.

Här nedan kan du läsa om väntade och födda kullar och även om de avelsrekommendationer som Svenska Bullmastiffklubben har. Klubben rekommenderar givetvis att du köper en valp ur en kull som uppfyller dessa rekommendationer.

"SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% 


 

Svenska Bullmastiffklubbens avelsrekommendationer

-

Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för avel.

-

Båda föräldradjuren ska vara utställda med minst ”Very good” i kvalité.

-

Uppfödare ska ej låta tik valpa före 24 månaders ålder.

 -

Ingen hund ska under sin livstid bli förälder till mer än 5 % av sin generation.

-

Båda föräldradjuren ska vara dokumenterade (av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar) fria från hjärtfelet aortastenos. Hjärtundersökning accepteras från 18 månaders ålder.
Blankett: Intyg avseende aortastenos finns att hämta på SBMKs hemsida

-

Båda föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade.

-

Att ej utan synnerliga skäl använda hund med högre grad ED än 1.

-

Föräldradjurens genomsnittliga HD- eller ED-index (avkommans förväntade kullindex) ska vid parningstillfället vara större än 100. Om ett index inte finns att tillgå ska minst ett av föräldradjuren vara HD respektive ED fri.
SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel.

-

Att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.

-

Hundar som uppvisar symptom på återkommande hudproblem ska ej användas i avel.

 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

Om du vill finna mer information om avelshundarna eller deras släktingar rekommenderar Bullmastiffklubben SKKs Hunddata eller Avelsdata.

För att underlätta för valpköpare markeras kullar och parningar så att det tydligt framgår om klubbens avelsrekommendationer uppfylls.

Om rekommendationerna uppfylls markeras kullen "grön" och om inte rekommendationerna följs markeras den del som inte uppfylls med "gult".

Om nedanstående fält är tomma, finns det inte några valpar att anvisa.
Senast inlagda uppgifter ligger överst.

Kennel Faragos 

Valpar födda 2021-07-01

 Tik

 Namn: Ourasi's Ad Miror

 Reg nr: SE33182/2019

 Född: 2019-04-30

 HD: A/A

 ED: 0/0

 Hjärta: U.A

 Utställningsmerit: Nej pga Corona

 Hane

 Namn: Farago's Be Kinki Valhalla

 Reg nr: SE56930/2018

 Född: 2018-10-13

 HD: A/A

 ED: 0/0

 Hjärta: U.A

 Utställningsmerit: Ja

Övrigt: Kontakt Nina Larsson 
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
0763-279175
 

Kennel Faragos 

Valpar födda 2021-08-23

 Tik

 Namn: Farago's Be Kinki Finlandia

 Reg nr: SE56926/2018

 Född: 2018-10-13

 HD: A/A

 ED: 0/1

 Hjärta: U.A

 Utställningsmerit: Ja

 Hane

 Namn: Safety Of Flatland Dwaine

 Reg nr: SE46345/2015

 Född: 2015-04-28

 HD: A/A

 ED: 0/0

 Hjärta: U.A

 Utställningsmerit: Ja

Övrigt: Kontakt Nina Larsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
0763-279175

                      

 

   

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
Copyright © 2021 Välkommen till Svenska Bullmastiffklubben. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.