Kommitéer Skriv ut

 

Kommittéer och övriga förtroendeposter 2018


 

Avelskommittén,


Evy Andersson  Sammankallande

Josefina AgaMentalkommittén,


Pernilla Lindahl Sammankallande

Karina BackeusDomarkommittén,


Josefina Aga  Sammankallande

Evy Andersson

Pernilla Lindahl

Susann Lindberg

Felicia Holm

Nina Larsson


Utställningskommittén för Herrfallet

Josefina Aga Sammankallande

Evy Andersson

Pernilla Lindahl 

Susann Lindberg

Felicia Holm

Nina Larsson

 


Utbildningskommittén,


Evy Andersson Sammankallande

Karina Backeus 

Susann LIndbergAnsvarig för lokalavdelningarna,

 

Susann Lindberg

 


Medlemsansvarig


Pernilla Lindahl 


Redaktör


Anna Liljeros

Webansvarig


Evy Andersson