STATUTER FÖR ÅRETS BULLMASTIFF

Poäng räknas från alla officiella utställningar i Sverige under kalenderåret. Anmälda men ej deltagande hundar tas ej med i poängberäkningen.

Vid lika slutpoäng gäller följande:
1. Antalet utställningar som poängen grundas på avgör vem som vinner.
2. Vid lika många utställningar vinner den hund som har flest BIR vinster.
3. Vid lika många utställningar samt BIR vinster vinner den hunden som fått flest BIR vid inbördes möten.    

Samtliga ägare till de deltagande hundarna skall ha varit medlemmar i SBMK vid de utställnings och tävlingstillfällen man vill räkna med.

Namn på samtliga ägare till utlandsregistrerade hundar skall  meddelas till ansvarig poängräknare: poang@bullmastiffklubben.se

så här räknas poängen ut:

Årets Bullmastiff hane/tik

Poängen består av:
Grundpoäng för placering i bästa hanhunds- resp bästa tikklass samt tilläggspoäng.
De fem bästa poängsummorna räknas samman.
Grundpoäng

BIR12 poäng
BIM10 poäng
2 Bhkl/2 Btkl8 poäng
3 Bhkl/3 Btkl6 poäng
4 Bhkl/4 Btkl4 poäng
CK utan placering1 poäng

Tilläggspoäng
1 poäng för varje “slagen” hund inom könet. Med slagna hundar menas utställda hundar dock inte valpar,
avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön.
Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge  kön.

Tilläggspoäng vid Grupptävling & Best in Show (SKK)

BIS-120 poäng
BIS- 219 poäng
BIS-318 poäng
BIS- 417 poäng
  
BIG- 115 poäng
BIG- 214 poäng
BIG- 313 poäng
BIG- 412 poäng  

Årets veteran

Veteranerna har separat poängberäkning men kan även placera sig på Årets Bullmastiff hane/tik.
De fem bästa poängsummorna från veteranklass summeras.

Grundpoäng

Hundar med CK5 poäng
Excelent3 poäng
1 Veterankonkurrensklass3 poäng
Bästa Veteran2 poäng
  

Tilläggspoäng

1 poäng per “slagen” hund i veteranklass inom könet.
 BIR Veteran får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön.

Tilläggspoäng vid Grupptävling (SKK)

  
BIG- 115 poäng
BIG- 214 poäng
BIG- 313 poäng
BIG- 412 poäng

Årets uppfödare

 Resultaten för egen uppfödning,

 de 5 bästa hundarnas 5 bästa resultat som erhållit poäng enligt ovan summeras.

 Dessutom får uppfödaren poäng för tävlan i uppfödarklass enligt följande:

 Bästa uppfödargrupp – 3 poäng, endast Hp – 1 poäng.

 Innehavaren/innehavarna av kennelnamnet måste vara medlemmar i Svenska Bulllmastiffklubben.

 Medlemsskapen måste varit gällande under det år poängen intjänats (intjänandeåret).

Statuter för årets arbetshund 

Ägaren till hunden skall vara medlem av SBMK.
Tävlingsåret räknas från den 1/1 – 31/12.
De tre (3) bästa resultaten räknas.
Vid lika poäng vinner den som har högsta poäng vid enskild tävling.
Resultaten skall vara officiella och hämtas från hunddata.

Priset, kallat Årets Arbetshund delas ut vid årsmötet, i samband med utdelning av Årets Hund.

Poängen räknas enligt följande:

Lydnadsklass
1:a pris, 2:a pris, 3:e pris

1 – 8p, 4p, 2p
2 – 10p, 8p, 6p
3 – 12p, 10p, 8p
Elit – 14p, 12p, 10p

Bruksklass
uppflyttad/cert, Godkänd/certp, ej godkänd

appell – 8p, 4p, 2p
lkl – 10p, 8p, 6p
hkl – 12p, 10p, 8p
Elit – 14p, 12p, 10p

Statuer för årets spotlight

Årets spotlight är en bullmastiff som gjort något utöver det vanliga!
Det är svårt att beskriva vad detta “utöver det vanliga” kan vara så det överlåter vi till dig.
Vill du nominera någon?
Maila i så fall till sekr@bullmastiffklubben.se