VALBEREDNING 2024


Jenny Dake (sammankallande)
Karina Backéus
Kristina Lilja

Mail: val@bullmastiffklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Bullmastiffklubbens styrelse.