Om du som är uppfödare vill lägga in en kull i valplådan, skicka all information (text en mall, inga bilder publiceras i valplådan) till web@bullmastiffklubben.se så läggs kullen ut vid nästa uppdatering.

Här nedan kan du läsa om väntade och födda kullar och även om de avelsrekommendationer som Svenska Bullmastiffklubben har. Klubben rekommenderar givetvis att du köper en valp ur en kull som uppfyller dessa rekommendationer.

Svenska Bullmastiffklubbens avelsrekommendationer

  • Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för avel.
  • Båda föräldradjuren ska vara utställda med minst ”Very good” i kvalité.
  • Uppfödare ska ej låta tik valpa före 24 månaders ålder.
  • Ingen hund ska under sin livstid bli förälder till mer än 5 % av sin generation.
  • Båda föräldradjuren ska vara dokumenterade (av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar) fria från hjärtfelet aortastenos. Hjärtundersökning accepteras från 18 månaders ålder. Blankett: Intyg avseende aortastenos finns att hämta på SBMKs hemsida
  • Båda föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade.
  • Att ej utan synnerliga skäl använda hund med högre grad ED än 1.
  • Föräldradjurens genomsnittliga HD- eller ED-index (avkommans förväntade kullindex) ska vid parningstillfället vara större än 100. Om ett index inte finns att tillgå ska minst ett av föräldradjuren vara HD respektive ED fri. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel.
  • Att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.
  • Hundar som uppvisar symptom på återkommande hudproblem ska ej användas i avel.


Om du vill finna mer information om avelshundarna eller deras släktingar rekommenderar Bullmastiffklubben SKKs Hunddata eller Avelsdata.

För att underlätta för valpköpare markeras kullar och parningar så att det tydligt framgår om klubbens avelsrekommendationer uppfylls.

Om rekommendationerna uppfylls markeras kullen “grön” och om inte rekommendationerna följs markeras den del som inte uppfylls med “gult“.

Om nedanstående fält är tomma, finns det inte några valpar att anvisa.
Senast inlagda uppgifter ligger överst.

Dragon Spirit kennel
Valpar födda 2022-04-29
Tik Hane
Namn: Dragon Spirit Effortless Eve Namn: Remarkabull Oxdjupets Magician
Reg nr: SE20282/2019 Reg nr: SE28778/2020
Född: 2019-02-20 Född: 2020-01-10
HD: B HD: D
ED: 0/0 ED: 0/0
Hjärta: Hjärta:
Utställningsmerit: SE VCH Utställningsmerit: SE VCH
Kontakt: dragonspirit.bullmastiffs@gmail.com eller 076-185 37 64