Medlem blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften på Svenska Bullmastiffklubbens PlusGiro 441 44 10 – 3

Eller kontakta medlemsansvarig/kassör  Pernilla Lindahl pernilla@bullmastiffklubben.se


Medlemsavgift 2022 (gäller kalenderår)

Huvudmedlem 300:-

Familjemedlem 50:-

Medlem boende utomlands 350:-


Uppfödare som anmäler valpköpare till klubben står för en halv årsmedlemsavgift (klubben bjuder då på den andra halvan). Detta för att få alla bullmastiffägare att vara med i klubben

Information till dig som är uppfödare av bullmastiff

För att få stå på Svenska Bullmastiffklubbens uppfödarlista i Bullmastiffbladet och annonsera på klubbens hemsida krävs:
Att du är medlem i SBMK. Står mer än en person för uppfödningen, krävs att båda är medlemmar.
Detsamma gäller för att ställa ut hund med mer än en ägare.
Att du inte står för “icke hänvisning” på SKK. Att du är medlem i SKK och endast föder upp rasrena, registrerade valpar.
Att den som önskar betald annonsplats på Svenska Bullmastiffklubbens hemsida under ”uppfödare” förbinder sig att följa nedanstående:


ETISKA REGLER

Uppfödaren förbinder sig att vid sidan om nedanstående etiska regler, även följa SKKs GRUNDREGLER.Vid presentation av hundar och i samband med åberopande av meriter och/eller hälsoresultat skall hundens registrerade namn tydligt framgå.Hälsoresultat man hänvisar till skall vara officiella (alltså registrerade hos SKK eller annan officiellt erkänd kennelklubb/organisation.)Hjärtintyg avseende aortastenos skall finnas hos klubben om man hänvisar till hjärta u.a. på avelsdjur.Alla tävlingsmeriter skall vara officiella – är det inofficiella resultat/ utställningsresultat man hänvisar till skall detta klart framgå.
(OBS! Valpklass är ALLTID inofficiell). Vid beställning av annons med eller utan länk till egen hemsida ses annonsen/hemsidan över, så att den överensstämmer med ovanstående etiska regler. Om så är fallet får uppfödaren ett skriftligt besked, varefter uppfödaren betalar in annonsavgiften och annonsen kan läggas ut. Alternativt ger klubben skriftligt besked till uppfödaren om vilka korrigeringar som behöver vidtas innan annonsen kan accepteras.Vid anmärkningar mot redan befintlig annons/hemsida som initialt granskats enligt ovan, tas frågan upp för granskning och beslut i styrelsen och i de fall annonsen/hemsidan befinns strida mot ovanstående etiska regler får uppfödaren ett skriftligt besked om detta och en möjlighet att korrigera uppgifterna inom 2 (två) veckor. Om klubben inte erhållit svar inom dessa två veckor tas annonsen bort och kan inte tas under nytt övervägande förrän nästa annonsperiod.
Eftersom detta är att betrakta som ett avtalsbrott sker ingen återbetalning.Den som uppmärksammar en hemsida som inte förefaller att följa de etiska reglerna kan rapportera detta till web@bullmastiffklubben.se


ANNONS PÅ KLUBBENS HEMSIDA

I annonsen får ingå:- Kennelnamn
– Namn på innehavare
– Adress och tel. + ev mobil och/eller fax
– E-postadress
– Adress till hemsida
– En bild
– Ett kortfattat meddelande på några meningar.Skicka uppgifterna till webmaster.Kostnad 200 SEK per kalenderår, vilka sätts in på klubbens plusgiro nr 441 44 10-3

(publ. i Bullmastiffbladet 2/07)På uppfödarsidan i tidningen hamnar den automatiskt som är medlem i SBMK och har fått kennelnamn godkänt av SKK.Har du tagit en första kull, ännu inte fått kennelnamn, men i övrigt uppfyller kraven, kontakta redaktören. För att få registrera valpar är ansökan om kennelnamn obligatorisk efter andra kullen enligt SKKs regler.