Förordningen benämns oftast bara som GDPR baserat på förkortningen av det engelska namnet: General Data Protection Regulation.

EU:s dataskyddsförordning om hantering av personuppgifter, träder i kraft inte bara i Europa utan också i Sverige i maj 2018. Anledningen är att göra hanteringen av personuppgifter så enhetlig som möjlig inom EU. Det nya regelverket ger verksamheter nya förpliktelser och privatpersoner nya rättigheter.

Svenska Bullmastiffklubben behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Svenska Bullmastiffklubben samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Som medlem hos oss samtycker du till behandling av dina personuppgifter (bl.a namn, adress, telefonnummer) och att vi lagrar personuppgifterna elektroniskt och skriftligt hos oss. Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är att administrera medlemsavtal mellan oss.

Radering sker 1 gång/år. Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Genom att betala medlemsavgiften/anmälningsavgiften godkänner du att dina personuppgifter samt hundens uppgifter kommer att finnas i utställningskatalogen samt resultatlistor som även kan komma att publiceras i vår tidning Bullmastiffbladet, Svenska Bullmastiffklubbens hemsida och Facebooksida.