Poängsystem

Uppdatering: Styrelsen har beslutat att inte ändra beräkningssätt för Årets Bullmastiff 2024. En ny modell för beräkning införs istället år 2025 och kommer att presenteras i årets tredje nummer av Bullmastiffbladet.

Med vänlig hälsning styrelsen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *